O Kancelarii

Kancelarię BJJ Solicitors prowadzi Beata Janicka, radca prawny.

Radca prawny Beata Janicka ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji. Od 1999 roku członek i jedyny reprezentant Polski w Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów • FIATA (Federation Internationale des Associasions de Transitaires et Assimiles) z siedzibą w Genewie. Współtwórczyni FIATA Model Correspondents' Agreement. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni, autorka wielu publikacji w prasie fachowej z dziedziny prawa transportowego i spedycji oraz ubezpieczeń transportowych. Wykłada prawo transportowe na studiach podyplomowych i II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach szkoleń i seminariów organizowanych przez PISiL oraz Insurance Meeting Point. Prezes i Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki od chwili jego powstania.