Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Janicka "BJJ Solicitors"

ul. Władysława Łokietka 10

81-735 Sopot

tel. +48 58 71 71 762

 

Biuro w Gdyni:

ul. Kielecka 2,

81-303 Gdynia, II piętro.

tel. +48 58 77 25 330 - r. pr. Beata Janicka
      +48 58 77 25 331 - r. pr. Dorota Pich, r. pr. Dominik Kozubski
      +48 58 77 25 332 - r. pr. Marta Kamińska
 
Wizyta w Kancelarii wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

NIP 5851033002

REGON 221632750

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sekretariat:

tel. +48 58 7171762

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), informujemy Klientów kancelarii, ich pracowników oraz współpracowników, będących osobami fizycznymi, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Beata Janicka BJJ Solicitors (dalej: Kancelaria), ul. Łokietka 10, 81-735 Sopot, nr telefonu+48587171762, adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  .

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3. Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

a/ świadczenie na rzecz Państwa pracodawców, klientów czy kontrahentów pomocy prawnej b/ świadczenia na rzecz Państwa pracodawców, klientów czy kontrahentów usług szkoleniowych.

c/ wewnętrznych celów administracyjnych Kancelarii, w tym prowadzenia repertorium spraw - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia; d/ wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z pomocą prawną - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

a/ podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); b/ sądy, urzędy i inne organy tego typu.

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane sądom i urzędom w związku z prowadzonymi przez Kancelarię sprawami sądowymi, w szczególności celem powołania na świadka.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unię Europejską.

7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3 powyżej, tj.

a/ w zakresie pomocy prawnej – przez okres świadczenia tej pomocy i 4 lata po zakończeniu, b/ w zakresie szkoleniowym – przez okres 4 lat po zakończonym szkoleniu,

c) w zakresie wewnętrznych celów Kancelarii, w szczególności prowadzenia repertoriów spraw sądowych – przez okres 10 lat od zakończenia postępowania sądowego/ egzekucyjnego.

8. W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

a/ prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; b/ prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; c/ prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia; d/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia; f/ prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Biura kancelarii w Gdyni, przy ul. Śląskiej 47, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

9. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Skarga jest wolna od opłat.

11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.